MOBILNÍ WECKO ZÁCHODY A UMÝVÁRNY

PŮJČOVNA - PRONÁJEM MOBILNÍCH TOALET A UMYVÁREN, WC

Chci více informací

O nás

Společnosti WECKO BOHEMIA s.r.o. a WECKO Sanitární technika s.r.o. poskytují komplexní služby v oblasti sanitární techniky a mobilního oplocení.

Hlavním cílem společností je poskytovat vysoce kvalitní a nadstandardní služby spočívající v pronájmu mobilních plotů a toalet, servisu zahrnujícího čištení, výmenů náplní a ekologickou likvidaci odpadů. Tyto služby poskytujeme na celém území ČR.

Produkty

 • WECKO KLASIK

  Mobilní toaleta WECKO KLASIK je určena k použití na staveništích a na kulturních akcích. Výhoda zařízení spočívá především ve skutečnosti, že je toaleta vybavena protiskluzovou podlahou. Standardní příslušenství WECKA KLASIK je větraná nádrž,pisoár a držák na toaletní papír.

  rozměry (v x š x h): 2,33 x 1,22 x 1,2 m
  hmotnost: 73 kg
  kapacita nádrže: 265 l
  príslušenství: větraná nádrž, mondo pisoár, držák na toaletní papír

 • WECKO VIP

  Mobilní toaleta typu Wecko VIP je určena k použití na staveništích a na kulturních akcích a je vybavená umývadlem s tekoucí vodou, zajištěnou pomocí nožní pumy. Tato mobilní kabina nevyžaduje připojení na vodovodní ani kanalizační síť a je vybavena protiskluznou podlahou.

  rozměry (v x š x h): 2,33 x 1,22 x 1,2 m
  hmotnost: 80 kg
  kapacita nádrže: 265 l
  príslušenství: větraná nádrž, mondo pisoár, držák na toaletní papír, Slimmate umyvadlo (nádrž 38 l)

 • WECKO LADIES

  rozměry (v x š x h): 2,29 x 1,12 x 1,22 m
  hmotnost: 90 kg
  kapacita nádrže: 241 l
  príslušenství: vetraná nádrž, držák na toaletní papír, umývadlo (nádrž 38 l), zrcadlo, vešák, zásobník na tekuté mýdlo a papírové rucníky
 • WECKO ZTP

  Mobilní toaleta WECKO ZTP je určena především pro handicapované občany. Tento model je speciálně upraven tak, aby byl přístupný lidem na vozíčku a mohli jej bez obtíží použít. Vyznačuje se také většími rozměry než klasické mobilní toalety.

  rozměry (v x š x h): 2,21 x 1,58 x 1,58 m
  hmotnost: 112 kg
  kapacita nádrže: 110 l
  príslušenství: větraná nádrž, držák na toaletní papír

 • PISOÁRY

  Mobilní pisoární stanice je k dispozici třem mužům ve stejnou dobu. Je možné ji připojit k odtoku.

  rozměry (v x š): 2,09 x 1,2 m
  hmotnost: 79 kg
  kapacita nádrže: 374 l

 • Mobilní pokladny

  Vhodné pro středně velké společenské akce.

  rozměry (v x š x h): 2,33 x 1,22 x 1,2 m
  hmotnost: 50 kg

 • Umývárna Wave

  Samostatná umyvadla umístěná vedle mobilních toalet zkrátí fronty při pořádání různých akcí. Vyžadují nepatrnou údržbu a jsou konstruována tak, aby odolávala vandalismu. Umyvadla jsou vybavena nožními pumpami a jsou dostatečně veliká i pro umývání předloktí. Odtékající voda je zcela oddělena od vody čisté, která je uchovávána ve vzduchotěsně uzavřené nádrži. K dispozici jsou také volitelné prvky, například držáky na ručníky a mýdlo.

  Dvě, zády k sobě postavené jednotky tvořící malý osvěžující „ostrov“ mohou najednou využít až čtyři lidé. Velká kapacita nádrže umožňuje intenzivní používání.

  Kapacita: čistá voda 160 l, odpadní voda 176 l


 • Umývací žlab

  Umývací žlaby jsou spolehlivým pomocníkem při organizování hromadných akcí, kde je velký počet účastníků. Vlivem rostoucího důrazu, kladeného na hygienu, jsou velmi důležité na místech, kde nejsou přístupná klasická sociální zařízení. Umývací žlaby je nutné napojit hadicí na vodovodní řad a odtékající použitou vodu odvést do kanalizace.


Služby

Pronájem mobilních záchodů a umyváren, WC

Mobilní WC a umývárny představují ideální řešení nejen pro použití na stavbách, ale také při konání společenských, kulturních i sportovních akcí. Například je lze použít při městských oslavách, pivních slavnostech, koncertech, párty nebo závodech a kláních. Vlivem neustále rostoucího významu kladeného na hygienu, jsou mobilní WC a mobilní umývárny nezbytnou součástí míst, kde není možné využít zděná sociální zařízení. Nabízíme pronájem široké škály mobilních záchodů a umýváren.

TYPY MOBILNÍCH TOALET A UMÝVAREN:

 • WECKO KLASIK
 • WECKO VIP
 • WECKO ZTP
 • WECKO LADIES
 • PISOÁR
 • POKLADNA
 • UMÝVARNA WAVE
 • UMÝVACÍ ŽLAB

V nabídce naší společnosti naleznete pronájem jak mobilních toalet ve tvaru klasických kabin, tak také i samotných pisoárů. Pozornost je rovněž soustřeďovaná i na handicapované osoby.

Princip mobilních toalet je založen na provozu bez nutnosti přípojky vody, kanalizace a nepotřebují ani elektřinu. Obsah nádrže, která je umístěna v toaletě, je neustále pod vlivem dezinfekce a podléhá také částečnému rozkladů díky ekologické náplni, kterou obsahuje. Existují i splachovací modely, u kterých se ke splachování používá speciální pedál. Součástí mobilní toalety je nádrž se sedátkem, které je vyrobeno z nezávadného materiálu. Ten je lehce omyvatelný a vyznačuje se tak snadnou údržbou. Mobilní toalety, které pronajímáme, jsou mrazu odolná. Důležitou součástí je kvalitní chemický roztok, který musí v zimě vydržet nápory mrazu a v létě nezapáchá.

Všeobecné podmínky

Nájemce je povinen neprodleně oznámit poškození či ztrátu předmětu pronájmu pronajímateli, nájemce je povinen jednat tak, aby k poškození či ztrátě předmětu pronájmu nedošlo.

Doba pronájmu končí uplynutím 7 dnů ode dne, kdy ze strany nájemce bude pronajímateli doručena žádost o ukončení pronájmu, není-li sjednáno jinak. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, nájem se sjednává na dobu neurčitou.

Nájemné bude účtováno v případě nájmů trvajících měsíc a déle k poslednímu dni v měsíci, v ostatních případech ke dni ukončení nájmu. Pokud se nájemce ocitne v prodlení s úhradou ceny pronájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že tímto ujednáním není dotčeno právo domáhat se náhrady škody. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodcovské asociace, IČ: 26565528. Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly na tom, že rozhodce bude v řízení postupovat podle ustanovení Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných Rozhodcovskou asociací ve znění účinném ke dni sjednání této rozhodčí doložky, se kterými se smluvní strany seznámily, souhlasí s nimi, a považují je za nedílnou součást této rozhodčí doložky, a které jsou zveřejněny na internetové adrese www.rozhodci-arbitri.cz.

Kontakt

Čechy WECKO Bohemia s.r.o.
Bečovská 939
104 00 Praha 10

E-mail:
info@mobilniwecko.cz
Obchodní oddělení
Tel.:
+420 733 570 496
Dispečink
Tel.:
+420 739 633 253
Morava WECKO sanitární technika s.r.o.
Orlovská 978/22
712 00 Ostrava-Muglinov

E-mail:
info@mobilniwecko.cz
Obchodní oddělení
Tel.:
+420 733 759 100
Dispečink
Tel.:
+420 739 633 253

Máte dotaz? Napište nám

Firma (Jméno):
E-mail:
Telefon:
Váš vzkaz: